Tietosuojalauseke

Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Me Alnilamilla haluamme, että voit käyttää verkkokauppaamme turvallisin mielin – luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Asiakkaamme voivat käyttää Alnilamin verkkopalvelua tuotteiden selaamiseen, tilaamiseen ja maksamiseen.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme verkkokauppatilauksia tekevien asiakkaidemme henkilötietoja.

Saat halutessasi tietoja siitä

  • Millaisia tietoja käsittelemme?
  • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta? – Kuinka kauansäilytämme tietoja?
  • Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?
  • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
  • Mihin tietoja siirretään?
  • Mihin tietoja luovutetaan?
  • Miten tiedot suojataan?Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
  • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme voi kontrolloida näitä sivustoja, eikä tämä tietosuojalauseke koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Suosittelemme käyttämään harkintaa selaillessasi internetiä sekä tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.

1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

Kuluttaja-asiakkaiden tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Automaattisesti kerätyt verkkokäyttäytymistiedot: Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten käytät palveluitamme (esim. vierailun kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet. Tiedot kertyvät automaattisesti palvelinlokeihin. Lisätietoja saat evästelausekkeestamme kohdasta 4.

2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄMME JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla: 

Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme verkkokauppatilauksesi ja toimittaaksemme tilauksesi tuotteet.

Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, mahdollistaa kaupan tekemistä tai toimittamista, laskuttaa kauppaa taikka pitää sinuun yhteyttä kauppaan liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia kaupan täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu kaupankäynnin täyttämiseen.

Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle tärkeitä tiedotteita tai suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen.

Saamme tietojasi suoraan sinulta verkkokauppatilauksen luomisen tai muun yhteydenoton kautta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä automaattisesti kerättyjä.

Väärinkäytökset, perintä, oikeusvaateet: Ajoittain joudumme käsittelemään henkilötietoja väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tällöin käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJA?

Yritysasiakkaiden osalta säilytämme tietoja sopimussuhteen ajan sekä niin kauan, kuin on tarpeen sopimuksen mukaista velvoitteiden, kuten saatavien perinnän, hoitamiseksi. Kuluttaja-asiakkaiden osalta säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän tilauksen jälkeen ellei lain osalta muuta todeta.

Käytämme tietoja myös palveluidemme kehittämiseen sekä vastataksemme mahdollisiin reklamaatioihin.

Edellä mainittujen aikajänteiden jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan, kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

4. MITÄ EVÄSTEET OVAT JA MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN?

Voimme kerätä käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea mm. sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Palvelussamme on ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä mikäli nämä ovat käyttäjän hyväksymiä.

Evästeet voivat olla ns. istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, taikka ne voivat olla ns. pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Mikäli käyttäjä on tämän sallinut, keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP- osoite.

Käytämme evästeitä kirjautumiseen, kehittääksemme palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi voimme seurata evästeiden avulla, onko lähettämämme markkinointiviestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin Euroopassa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.

Lisäksi palveluissamme voi olla sosiaalisen median evästeitä ja ns. yhteisöliitännäisiä, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisen median palveluissa. Niiden avulla voidaan myös kohdentaa mainontaa. Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, voivat kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

5. MILLAISIA VAIKUTUS MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai vierailemalla liikkeessämme.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten klikkaamalla markkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.

Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa klikkaamalla markkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä.

Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden osalta voit vaikuttaa käsittelyyn seuraavin tavoin:

Evästevalinnat: Kieltämällä evästeet sivuston yksityisyys- ja evästeasetuksissa voit kieltää kolmansien osapuolien tarjoamat analysointipalvelut ja käyttäjäkokemuksen analysoinnin. Voit muuttaa näitä asetuksia koska tahansa sivustolla vieraillessasi.

6. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Emme koskaan siirrä tietoja EU-alueen ulkopuolelle.

7. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN?

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 05.04.2023 rutiininomaisen tarkastuksen yhteydessä. 

10. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Alnilam verkkokaupan kehityksestä ja asiakaspalvelusta vastaa Alnilam Oy. Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: shop@alnilam.fi Asiakaspalvelun yhteyshenkilö: Anu Rainela-Lankinen 040 501 1157

Alnilam Oy, Yrjönkatu 32, 00100 Helsinki Y-tunnus: 1771298-7

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0.00